Velkommen

Tankefeltterapi

Forældrerådgivning

Om mig

Rent praktisk

Hvad er tankefeltterapi?

Tankefeltterapi og emotionel frihedsteknik er en simpel metode for hurtig behandling af de fleste psykologiske problemer, herunder fobier, traumer, angsttilstande, afhængighed, depressioner, stress, sorg og flere fysiske problemer - bl.a. smerter.

Tankefeltterapi kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med Vestens samtaleterapi. Behandlingen består i, at energibanerne (meridianerne), kendt fra bl.a. akupunktur, zoneterapi m.m., stimuleres med en let banken forskellige specifikke steder på kroppen samtidig med, at man fokuserer på sit ubehag. Det er en let, risikofri og bivirkningsfri metode til at lindre og ofte kurere psykisk og fysisk ubehag.

Når den rationelle tanke giver op

Mange oplever at selv langvarige behandlingsforløb i traditionelle terapiformer viser sig at være uden effekt. Man har måske opnået en dyb forståelse af problemet og den bagvedliggende årsag. Problemet er bare, at kroppen stadig gemmer på en ubevidst refleks i sin cellehukommelse, der gør, at når man trigges, så vender ubehaget tilbage. Det er derfor nødvendigt at tænke i krop/tanke/følelse som en helhed, når man behandler psykiske og fysiske problematikker, og det er her tankefeltterapi (TFT) og emotionel frihedsteknik (EFT) kommer ind billedet.

Tankefeltterapi og emotionel frihedsteknik tager udgangspunkt i en "krop, føle - og tænkehjerne". Størstedelen af alle mennesker befinder sig i deres tænkehjerne og tror, at de kan rationalisere sig ud af problemerne, men i virkeligheden befinder problemet sig ofte i kropshjernen, hvor vi ikke har den store indflydelse uden specifikke redskaber som TFT/EFT, der forbinder det følelsesmæssige med det fysiske. Vi ved, at ved hjælp af TFT/EFT kan vi reparere på kroppens cellehukommelse, og på ganske kort tid kan ubehaget behandles og forløses.

Man kan både behandle sig selv eller blive behandlet af en anden. Metoden går ud på at indstille sine tanker og følelser på problemet, f.eks. sidste gang man oplevede at have det, for samtidigt at banke blidt på meridianpunkterne.

Ifølge meridianlæren, som er en ældgammel kinesisk model, så opstår et symptom/ubehag, når vores meridianer har en over- eller en underenergi. Det fysiske eller psykiske symptom opleves, fordi kroppen kan formidle cellernes ubehag. Opfinderen af TFT - den amerikanske psykolog og kinesiolog Roger Callahan - mente, at ubehag opstår som følge af frekvensforstyrrelse i kroppens tankefelt. Uanset om du tror på energibaner i kroppen, eller at der er et tankefelt omkring kroppen, så er det vores erfaring, at TFT/EFT er den letteste, hurtigste og mest simple behandlingsform. Men det er egentlig lige meget, for det vigtigste er, at det virker! Og det finder man hurtigt ud af, da de fleste oplever effekt allerede ved første behandling.