Velkommen

Tankefeltterapi

Forældrerådgivning

Om mig

Rent praktisk

Forældrerådgivning

Jeg har i mange år været familierådgiver i forhold til forældre med børn, der har problemer i skole eller daginstitution. Dels via mit job som skoleleder på Københavns Amts specialskole for børn med Autismespektrumforstyrrelser, ADHD og lign. udviklingsforstyrrelser, dels som konsulent i Københavns Amt - og senere i Furesø Kommune, hvor min hovedopgave var - via kurser og vejledning af forældre og personale i skole og daginstitutioner - at formidle viden og skabe forståelse for børn og unge med specielle behov.

Jeg ved - personligt og professionelt - hvor store udfordringer, forældrene står over for - det er ofte meget smertefuldt. (Jeg har desuden været rådgiver i en del år i Forældrerådgivningen - Undervisningsministeriets frivillige rådgivningsfunktion i organisationen Skole og Forældre).